7 Bieg Wegański

1 października 2017, Warszawa

Zapraszamy na jesienną edycję Biegu Wegańskiego!

Do wydarzenia jeszcze:

Partnerem Projektu jest m.st. Warszawa

https://www.facebook.com/events/1263072027144440/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

https://www.facebook.com/bieg.weganski/

Newsletter