Dokumenty do pobrania – 7. Bieg Wegański

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego przez inną osobę:

  • wkrótce

Upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego:

  • wkrótce